Δράσεις σε σχολεία

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους σχολείων (δημοτικά και νηπιαγωγεία) ως υποστηρικτικές δράσεις στις ενότητες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Εντάσσονται στις προγραμματισμένες επισκέψεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών περιπάτων. Προγράμματα 3 ημερών,ανακύκλωσης, μουσικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διατροφής ,εικαστικών και προγράμματα σε νηπιαγωγεία.