Δράσεις σε Σχολεία

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους σχολείων ως υποστηρικτικές δράσεις στις ενότητες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.