δημοτικό

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρους δημοτικών σχολείων ως υποστηρικτικές δράσεις στις ενότητες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Εντάσσονται στις προγραμματισμένες επισκέψεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών περιπάτων. Προγράμματα 3 ημερών,ανακύκλωσης, μουσικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διατροφής ,εικαστικών.