εργαστήριο μουσικοκινητικής

 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η μουσική είναι παντού γύρω μας και ότι μπορούν και τα ίδια να μετέχουν στη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας με απλό και ευχάριστο τρόπο, έτσι ώστε να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και να αποκτούν σημαντικά εφόδια για την καλλιέργεια της αισθητικής τους αντίληψης και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Συνδυάζοντας τη μουσική, το τραγούδι, την κίνηση, το χορό και το λόγο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μελωδία και το ρυθμό, τα δύο βασικά στοιχεία της μουσικής. Μαθαίνουν σημαντικές μουσικές έννοιες, όπως το τονικό ύψος, το tempo, και τις δυναμικές. Μέσα από δραστηριότητες όπως κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, μουσικά παιχνίδια με κίνηση, χρήση κρουστών οργάνων και αυτοσχεδιασμό, εκμάθηση τραγουδιών προορισμένων ειδικά για την εκπαιδευτική διαδικασία της μουσικής, γνωριμία με τα μουσικά όργανα και άλλα, τα παιδιά βιώνουν τη χαρά της μουσικής αποκτώντας παράλληλα βασικές γνώσεις που εξελίσσουν τη μουσική τους αντίληψη και το αίσθημα της ομαδικότητας.